TACHO•API ANALIZA WYKROCZEŃ NA PODSTAWIE DANYCH Z TACHOGRAFU I SYSTEMU GPS Product Development Director

Alerter naruszeń

Bieząca analiza z 29 dni kalkulacja zgodnie z lokalnym taryfikatorem kar 100% zgodność z Regulacjami UE Wskazówki dla kierowcy przed popełnieniem wykroczenia

Ponad 20 raportów dotyczących pojazdu i analizy czasu pracy kierowców

dostępnych w ponad 15 językach, z wszystkimi taryfikatorami EU

Monitoring czasu pracy kierowcy

Pobierz Specyfikację Techniczną i zapytaj o darmową licencję TACHO•API

Zintegrowana analiza czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku Kierowcy w Twoim systemie.

 

Wypełnij formularz i uzyskaj:
 • specyfikację techniczną TACHO•API
 • manual
 • licencję testową

  3 Proste Kroki

  1

  Dane z tachografu

  Sprawdzaj bieżące aktywności tachografu cyfrowego poprzez Interfejs systemu do zarządzania flotą (PIN-D8) lub łącze CAN-BUS.

  Interfejs PIN-8D

  2

  Alerter naruszeń

  Prześlij bieżącą aktywność z tachografu do systemu ALERT aby otrzymać plik XML z pełną analizą czasu pracy i kalkulacją wykroczeń. Wyświet ALERT/Poradę dla kierowcy na pokładowym urządzeniu GPS.

  TACHO•API ALERTER

  Raporty analityczne

  Przygotuj swoją aplikację webową lub desktopową do importu plików DDD pobranych z karty kierowcy. Prześlij je do TACHO•API i udostępnij Klientowi wszystkie nasze raporty.

  Raporty analityczne

  Raporty wykroczeń

  Serwis TACHO•API zawiera analizę naruszeń czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006 WE. Klienci mają możliwość wyliczenia kar/mandatów zgodnie z 15 europejskimi taryfikatorami kar (m.in. brytyjski, rumuński, hiszpański).

  Integracja GPS

  Jeśli nie ma danych z tachografu cyfrowego lub plików z karty kierowcy, raporty generowane są na podstawie danych GPS. Twój klient nie musi już skanować tarczek analogowych.

  Dane z karty kierowcy i Tachografu cyfrowego

  Dane z karty kierowcy są zapisywane i analizowane automatycznie dzięki zdalnemu czytnikowi card. TACHO•API przyjmuje również dane z systemu do zarządzania flotą w tylnym złączu tachografu cyfrowego.

  Bieżąca analiza

  Wykroczenia czasu jazdy, przerw i odpoczynków są analizowane w czasie rzeczywistym. Każdy kierowca posiada wiedzę odnośnie sumy wykroczeń popełnionych w ciągu 29 dniowego okresu kontrolnego - tak jakby był kontrolowany na drodze co 15 minut.

  Alerter wykroczeń

  Co 15 minut kierowca jest informowany czy konieczne jest zrobienie odpoczynku na podstawie analizy jego aktywności w czasie rzeczywistym. System uwzględnia dzienne i tygodniowe odpoczynki, dzienny i tygodniowy okres prowadzenia oraz odpoczynki tygodniowe.

  Ochrona Prawna

  Firmy transportowe są odpowiedzialne za naruszenia popełnione przez kierowców, chyba że istnieje wyraźny dowód, że przedsiębiorca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności. Historia alertów/porad wysyłanych do kierowców stanowi ochronę prawną zgodny z art. 10,3 EU Reg. 561/2006.

  services-macbook2

  TACHO•API – zintegrowana analiza czasu pracy kierowców w Twoim systemie

  Zaprojektuj aplikację i nadaj jej własną marką lub zintegruj analizę czasu pracy kierowców z własnym systemem. Korzyści z integracji z TACHO•API: 

  Zapewnienie wielojązycznych raportów w wielu możliwych formatach PDF, XLS, HTML itd.

  Możliwa integracja z wieloma językami programowania m.in.. PHP, HTML, ASP.NET,C++, C#, JAVA, Python, Delphi i wiele innych.

  Użyj istniejącego Know – How – nie marnuj czasu na rozwój własnego systemu. Wymaga to ogromnego nakładu czasu i wiedzy.

  Dowiedź się więcej

  Nasi Partnerzy:

  Chcesz z nami współpracować?

  Jeśli jesteś zainteresowany współpracą i chcesz wzbogacić swój system GPS o naprawdę precyzyjną analizę czasu pracy kierowców. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami !

  Kontakt