1. Jak mogę zdalnie pobrać dane z pamięci tachografu i karty kierowcy?

Pliki cyfrowe zapisane w pamięci masowej tachografu i na karcie kierowcy oraz informacje o aktualnym stanie tachografu (PIN D8) mogą być pobierane zdalnie i wysyłane poprzez moduł GSM (GPRS), w który wyposażony jest urządzenie telematyczne, będący obecnie standardem we flotach transportowych. Pobieranie danych z tachografu i karty jest możliwe o ile urządzenie telematyczne posiada moduł TMR. Większość współczesnych nadajników ma wbudowany moduł, a kilka lat temu wielu przedsiębiorców zdecydowało się na zakup przystawki TMR do urządzeń telematycznych starszej generacji. Uwierzytelnienie niezbędne do poboru danych odbywa się poprzez kartę przedsiębiorstwa, która najczęściej jest po prostu wpięta do komputera w siedzibie firmy transportowej.

2. Czy TACHO•API wymaga montażu w pojeździe odrębnego urządzenia?

Nie, o ile pojazd posiada urządzenie telematyczne z możliwością poboru danych z tachografu i karty kierowcy (TMR).

3. Jak często przesyłać dane?

W celu niezawodnego działania modułów i precyzji analizy danych sugerujemy naszym Partnerom, aby bieżące aktywności z tachografu (tzw. „ramki” z PINu D8) jako dane wejściowe zasilały serwis TACHO•API nie rzadziej niż co pięć minut, a pliki cyfrowe DDD z tachografu i karty kierowcy nie rzadziej niż raz w tygodniu.

4. Jak udostępnić klientowi alerty?

Dane niezbędne do wyświetlenia alertu są przez serwis TACHO•API zwracane w postaci plików XML lub JSON. To Partner decyduje o sposobie wizualizacji danych dla Klienta. Najczęstszymi formami prezentacji danych są aplikacje mobilne i webowe oraz urządzenia pokładowe.

5. Jak udostępnić klientowi raporty?

Podobnie jak w przypadku modułu alertów, to Partner wsłuchując się w potrzeby Klienta decyduje o formie udostępniania raportów. Preferowanym przez Klientów rozwiązaniem jest możliwość pobrania odpowiedniego raportu w formacie PDF w ramach panelu aplikacji Partnera. Serwis TACHO•API zwraca dane z serwera właśnie w formacie PDF.

6. Ile kosztuje integracja z TACHO•API?

Integracja na podstawie dokumentacji TACHO•API jest standardowo wykonywana przez zespół deweloperski Partnera. Istnieje także możliwość zlecenia wykonania integracji systemów programistom Infolab. Usługa taka jest indywidualnie omawiana z Partnerem i stanowi przedmiot spersonalizowanej wyceny.

7. Jaki jest model biznesowy udostępnienia TACHO•API?

Początkiem współpracy jest udostępnienie Partnerowi bezpłatnego środowiska testowego. Dzięki wersji demo Partner ma możliwość oceny oferowanej usługi. Docelowo TACHO•API jest udostępniane Partnerowi (Licencjobiorcy) na podstawie umowy licencyjnej z hostingiem Licencjodawcy (Infolab) w modelu SaaS (Software as a service).

8. Czy TACHO•API działa w oparciu o najnowsze obowiązujące przepisy prawa?

Zespół Infolab ściśle współpracuje z organami kontrolnymi i na bieżąco śledzi wszelkie zmiany w regulacjach prawnych w zakresie czasu pracy kierowców. Zmiany te są wprowadzane do oprogramowania, co Partnerom i ich Klientom daje pewność zgodności TACHO•API z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Czy mogę liczyć na wsparcie techniczne?

Mamy świadomość, że nasi Partnerzy oprócz odpowiednich narzędzi potrzebują również profesjonalnego wsparcia technicznego. Nasz dział pomoc technicznej to ekspercki zespół trenerów mający wieloletnie doświadczenie w branży TSL, gwarantujące doskonałą znajomość proponowanych rozwiązań z punktu widzenia firm telematycznych i użytkownika końcowego. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, pomagając rozwiązywać bieżące trudności.

10. Czy mogę liczyć na wsparcie merytoryczne w rozmowach handlowych z klientem i szkolenia w zakresie TACHO•API dla swoich handlowców?

Infolab zapewnia swoje wsparcie w trakcie pierwszych spotkań handlowych z Klientem pomagając w zrozumieniu zalet płynących z wykorzystania funkcjonalności TACHO•API. Prowadzimy także szkolenia dla zespołów sprzedażowych Partnera odnoszące się do działania systemu i sposobów prezentowania rozwiązań Klientom końcowym.