Jak działają alerty w TACHO•API

System uwzględnia dzienny i tygodniowy okres prowadzenia, dzienne i tygodniowe odpoczynki oraz konieczną kompensację odpoczynków.

Wygenerowanie alertu w systemie trwa jedynie 300 ms.

Analiza w czasie rzeczywistym wykonywana przez TACHO•API

Sprawdzaj bieżące aktywności tachografu cyfrowego poprzez łącze CAN-BUS i PIN-D8, a następnie przesyłaj te dane do TACHO•API.

Alert wysyłany automatycznie do systemu telematycznego

Serwer TACHO•API w odpowiedzi na otrzymane dane generuje pliki XML lub JSON z pełną analizą czasu pracy i kalkulacją wykroczeń. Alert dla kierowcy może być wyświetlony na aplikacji mobilnej lub na pokładowym urządzeniu GPS.

obsługa api, rozwiązanie dla biznesu

Alerter TACHO•API to:

  • 100% zgodność z regulacjami UE, a w szczególności z Rozporządzeniem 561/2006 WE
  • Bieżąca i precyzyjna analiza czasu pracy kierowcy z 29 dni
  • System inteligentnych porad ostrzegający w czasie rzeczywistym przed popełnieniem naruszeń
  • Kalkulacja kar zgodna z 24 europejskimi taryfikatorami
  • Brak mandatów i kar administracyjnych
  • Ochrona prawna firm transportowych zgodna z art. 10.3 Rozporządzenia 561/2006 WE
  • Bezpieczeństwo na drogach

1 600 000

Generowanych alertów dziennie
(300ms na wygenerowanie alertu)

14

Języków

24

Taryfikatory

24/7

Monitoring systemu

Zostaw swoje dane i sprawdź TACHO•API

Wypełnij formularz i uzyskaj:

  • Dokumentację techniczną
  • Licencję testową