Zautomatyzowane prowadzenie obowiązkowej ewidencji czasu pracy kierowców

Zasilaj TACHO•API danymi

przesyłaj na serwer TACHO•API dane pobrane zdalnie z pojazdów (CAN-BUS, PIN-D8).

Pobieraj raporty ewidencji czasu pracy

Na podstawie przesłanych danych TACHO•API wygeneruje raport PDF będący godzinowym zestawieniem czasu pracy kierowcy.

Raport ewidencji czasu pracy wygenerowany przez TACHO•API to:

Zostaw swoje dane i sprawdź TACHO•API

Wypełnij formularz i uzyskaj:

  • Dokumentację techniczną
  • Licencję testową