Przyjęto projekt zmian ustawy transportowej

Informujemy, iż 7 grudnia 2021 roku został przyjęty projekt Ustawy o Transporcie Drogowym i Ustawy o Czasie pracy kierowców, oraz innych ustaw, który wcześniej zatwierdziła Rada Ministrów. Najważniejsze zmiany i rozwiązania, jakie zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów: Od 20 maja 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności nakładają na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów,…

Szczegóły

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców i ustawie o transporcie drogowym

Pod koniec ubiegłego miesiąca pojawiły się na stronie Rządowego Centrum Legislacji dokumenty stanowiące zestawienie uwag zgłoszonych na etapie konsultacji publicznych do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i innych ustaw oraz zestawienie uwag zgłoszonych na etapie uzgodnień międzyresortowych do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, oraz niektórych innych ustaw. Strona publiczna, jak można się domyślać, nie była zachwycona proponowanymi zmianami w wyżej wymienionych ustawach, zwłaszcza w kwestii…

Szczegóły

Błąd w definicji tygodnia

Rozporządzenie 561/2006 i Ustawa o czasie pracy kierowców W Rozporządzeniu 561/2006 i w Ustawie o czasie pracy kierowców funkcjonują bardzo podobne definicje tygodnia: tydzień – oznacza okres od godz. 00.00 w poniedziałek do godz. 24.00 w niedzielę; tydzień – okres pomiędzy godziną 0000 w poniedziałek i godziną 2400 w niedzielę. Jaki błąd znajduje się w…

Szczegóły

Czy w lutym 2022 r. faktycznie czeka nas rewolucja w przepisach?

Pod koniec października 2021 roku odbyła się konferencja, na której przedstawiono kolejny projekt zmian w przepisach ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, który uwzględnia szereg postulatów, jakie wpłynęły podczas konsultacji lipcowego projektu zmian. Zapowiadana rewolucja zdaje się tracić na sile, a nasi prawodawcy chcą skupić się wyłącznie na wprowadzeniu przepisów niezbędnych…

Szczegóły

Numer referencyjny w systemie e-TOLL, dlaczego należy go znać ?

W związku z tym, że od 1 października 2021 roku pojawił się nowy system poboru opłat e-TOLL, zastępując całkowicie dotychczasowy viaTOLL, warto zapoznać się z niektórymi możliwymi karami, jakie może otrzymać kierowca.   Numer referencyjny – każdy kierowca musi go znać Służby kontrolne za pomocą kamer do odczytu numerów rejestracyjnych i identyfikacji aut, sczytują tablice…

Szczegóły

e-TOLL – kontynuuj jazdę mimo awarii urządzenia

Istotną zmianą, jaka została wprowadzona przez Ministerstwo Finansów do systemu e-TOLL, jest możliwość dalszej jazdy, nawet jeśli awarii ulegnie urządzenie lokalizacyjne. Co w takim przypadku należy zrobić? W przypadku awarii kierowca pojazdu zobowiązany jest do zalogowania się do Internetowego Konta Klienta e-TOLL i skorzystać z funkcji „uzupełnij przejazd”. Co więcej, należy określić miejsce, w którym…

Szczegóły

Pakiet mobilności a wpis kodu kraju – jak uniknąć kar?

Zmiany przepisów związane z wprowadzaniem pakietu mobilności w 2020 roku w dalszym ciągu mogą zaskakiwać kierowców czy przedsiębiorców w trakcie kontroli drogowych, czy w przedsiębiorstwie.   W 2020 do rozporządzenia 165/2014, w art. 34 dodano zapis, zgodnie z którym kierowca pojazdu wyposażonego w tachograf analogowy, nanosi symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres…

Szczegóły

5 punktów Pakietu Mobilności, na które musisz zwrócić uwagę

W związku z dalszymi niejasnościami przepisów, jakie zostały wprowadzone w sierpniu 2020r. Komisja Europejska przygotowała i opublikowała oficjalne wyjaśnienia dotyczące interpretacji przepisów z zakresu czasu prowadzenia oraz odpoczynków kierowców. Wyjaśnienia mają za zadanie pomóc przewoźnikom i kierowcom zrozumieć w jaki sposób stosować przepisy Pakietu Mobilności. I część wyjaśnień Komisji Europejskiej Początkiem roku została opublikowana pierwsza…

Szczegóły